شنبه, 02 تیر,1397 - یکشنبه, 03 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان کسری(شایلی سابق) نوشهر

نوشهر

نقشه هتل کسری(شایلی سابق)

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
سوئیت دو نفره سوئیت دو نفره 1 بزرگسال

1,350,000 ریال

آپارتمان یک خوابه آپارتمان یک خوابه 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 2,430,000 ریال

2,400,000 ریال

آپارتمان دو خوابه آپارتمان دو خوابه 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 3,100,000 ریال

3,050,000 ریال