جمعه, 29 تیر,1397 - شنبه, 30 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کاوه اصفهان

اصفهان، ترمینال کاوه
1,035,000 ریال
تا 29% تخفیف

740,000 ریال

نقشه هتل کاوه

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 29% تخفیف 1,035,000 ریال

740,000 ریال

دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 28% تخفیف 1,675,000 ریال

1,210,000 ریال

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 28% تخفیف 1,675,000 ریال

1,210,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 28% تخفیف 2,140,000 ریال

1,550,000 ریال

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 34% تخفیف 2,605,000 ریال

1,740,000 ریال

اتاق پنج تخته اتاق پنج تخته 1 بزرگسال
تا 34% تخفیف 3,070,000 ریال

2,050,000 ریال

هتل های نزدیک
قیمت موجود نیست
اصفهان، خیابان کاوه ، ملک شهر ، خیابان گلخانه ، کوچه نامجو