دوشنبه, 27 آذر,1396 - سه شنبه, 28 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کاوه اصفهان

اصفهان، ترمینال کاوه
1,035,000 ریال
تا 2% تخفیف

1,020,000 ریال

نقشه هتل کاوه

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 1,035,000 ریال

1,020,000 ریال

دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 19% تخفیف 1,675,000 ریال

1,370,000 ریال

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 19% تخفیف 1,675,000 ریال

1,370,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 26% تخفیف 2,140,000 ریال

1,590,000 ریال

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 33% تخفیف 2,605,000 ریال

1,760,000 ریال

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال
تا 34% تخفیف 3,070,000 ریال

2,040,000 ریال

هتل های نزدیک
شروع قیمت 1,950,000 ریال
اصفهان، خیابان کاوه ، ملک شهر ، خیابان گلخانه ، کوچه نامجو