یکشنبه, 05 فروردین,1397 - دوشنبه, 06 فروردین,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل چیپال جلفا

جلفا، بلوار رسالت، ورودی شهرک امیرالمومنین
2,200,000 ریال

2,200,000 ریال

نقشه هتل چیپال

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

2,200,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

3,200,000 ریال

هتل های نزدیک
شروع قیمت 1,360,000 ریال
جلفا - خیابان امام- میدان شهید بهشتی
شروع قیمت 2,200,000 ریال
جلفا, فلکه عاشورا, هتل آلتین ارس