جمعه, 29 تیر,1397 - شنبه, 30 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل عالی قاپو اصفهان

اصفهان - خیابان چهار باغ عباسی
3,300,000 ریال
تا 27% تخفیف

2,440,000 ریال

نقشه هتل عالی قاپو

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 37% تخفیف 4,970,000 ریال

3,140,000 ریال

یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 27% تخفیف 3,300,000 ریال

2,440,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 38% تخفیف 6,510,000 ریال

4,100,000 ریال

سه تخته همرا با سرویس اضافه سه تخته همرا با سرویس اضافه 1 بزرگسال
تا 39% تخفیف 8,055,000 ریال

4,950,000 ریال

سوئیت کوچک سوئیت کوچک 1 بزرگسال
تا 38% تخفیف 7,000,000 ریال

4,390,000 ریال

سوئیت بزرگ سوئیت بزرگ 1 بزرگسال
تا 38% تخفیف 9,500,000 ریال

5,890,000 ریال

امکانات هتل
امکانات اتاق
  • چای ساز