دوشنبه, 27 آذر,1396 - سه شنبه, 28 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل ویانا اصفهان

اصفهان، خیابان کاشانی، روبروی خیابان میرداماد
1,520,000 ریال
تا 8% تخفیف

1,410,000 ریال

نقشه هتل ویانا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 1,520,000 ریال

1,410,000 ریال

دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 1,520,000 ریال

1,410,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 1,960,000 ریال

1,940,000 ریال

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 2,400,000 ریال

2,360,000 ریال

هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,200,000 ریال
اصفهان ، خیابان چهار باغ عباسی ، کوچه جهان آرا ، هتل پارت اصفهان
شروع قیمت 3,780,000 ریال
اصفهان، خیابان آمادگاه، مقابل هتل عباسی، هتل سفیر اصفهان.
شروع قیمت 2,200,000 ریال
اصفهان، خیابان فردوسی، هتل زهره اصفهان.