شنبه, 30 دی,1396 - یکشنبه, 01 بهمن,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل فرید مشهد

مشهد-خیابان احمد آباد -بین محتشمی و عارف -جنب ایستگاه مترو قائم
830,000 ریال
تا 2% تخفیف

820,000 ریال

نقشه هتل فرید

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 830,000 ریال

820,000 ریال

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

1,450,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 1,780,000 ریال

1,750,000 ریال

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 2,100,000 ریال

2,070,000 ریال

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال
تا 3% تخفیف 2,420,000 ریال

2,370,000 ریال

شش تخته شش تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 2,520,000 ریال

2,470,000 ریال

هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,120,000 ریال
مشهد - بلوار مدرس - نبش مدرس
شروع قیمت 2,700,000 ریال
مشهد، خیابان خسروی نو،  جنب درب ورودی باب الجواد،هتل نور مشهد
شروع قیمت 2,570,000 ریال
مشهد، خیابان خسروی نو - اندرزگو، هتل ایران مشهد