سه شنبه, 28 آذر,1396 - چهار شنبه, 29 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل دالاهو ايلام

ایلام، خیابان فردوسی، نبش خیابان واسطی
990,000 ریال

990,000 ریال

نقشه هتل دالاهو

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال

990,000 ریال

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

1,170,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

1,500,000 ریال

سوئیت سوئیت 1 بزرگسال

1,200,000 ریال