جمعه, 29 تیر,1397 - شنبه, 30 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل دالاهو ايلام

ایلام، خیابان فردوسی، نبش خیابان واسطی
980,000 ریال

980,000 ریال

نقشه هتل دالاهو

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال

980,000 ریال

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

1,180,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

1,620,000 ریال

سوئیت سوئیت 1 بزرگسال

1,250,000 ریال