شنبه, 02 تیر,1397 - یکشنبه, 03 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل خور گناوه

گناوه
840,000 ریال

840,000 ریال

نقشه هتل خور

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته برای یک نفر دو تخته برای یک نفر 1 بزرگسال

840,000 ریال

دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

1,500,000 ریال

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

1,500,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

1,900,000 ریال

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 3% تخفیف 2,400,000 ریال

2,350,000 ریال

هتل های نزدیک
قیمت موجود نیست
بندر گناوه، خیابان ساحلی