دوشنبه, 28 اسفند,1396 - سه شنبه, 29 اسفند,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل خور گناوه

1,280,000 ریال

1,280,000 ریال

نقشه هتل خور

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

1,280,000 ریال

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

1,280,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

1,650,000 ریال

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

2,000,000 ریال

هتل های نزدیک
شروع قیمت 1,250,000 ریال
بندر گناوه، خیابان ساحلی