چهار شنبه, 03 آبان,1396 - پنجشنبه, 04 آبان,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل جهان تهران

خیابان ولی عصر - نبش خیابان طالقانی - کوچه رحیم زاده
ریال2,400,000
تا 7% تخفیف

ریال2,240,000

نقشه هتل جهان

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف ریال2,400,000

ریال2,240,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 10% تخفیف ریال3,350,000

ریال3,040,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 11% تخفیف ریال4,310,000

ریال3,860,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 12% تخفیف ریال5,270,000

ریال4,680,000

هتل های نزدیک
شروع قیمت ریال4,200,000
تهران، ميدان ولی عصر، مقابل اداره پست، هتل پارسیان کوثر تهران.
شروع قیمت ریال3,940,000
 تهران، خيابان طالقانی، بين خيابان وليعصر و حافظ، ش 341، هتل انقلاب تهران.
شروع قیمت ریال6,860,000
تهران، تقاطع خیابان استاد مطهری و ولیعصر، هتل بزرگ تهران.