شنبه, 02 تیر,1397 - یکشنبه, 03 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل المپیا مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع دوم
2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

نقشه هتل المپیا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
سه تخته (فولبرد) سه تخته (فولبرد) 1 بزرگسال

2,000,000 ریال

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

2,900,000 ریال

هتل های نزدیک
قیمت موجود نیست
مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا 8
قیمت موجود نیست
مشهد، فلکه آب اول، خیابان امام رضا 3،هتل جواد مشهد.
شروع قیمت 5,080,000 ریال
مشهد - بلوار مدرس - نبش مدرس