جمعه, 26 مرداد,1397 - شنبه, 27 مرداد,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل اخوان کرمان

کرمان
2,250,000 ریال
تا 7% تخفیف

2,100,000 ریال

نقشه هتل اخوان

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته برای یک نفر دو تخته برای یک نفر 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف 2,250,000 ریال 2,100,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 6% تخفیف 2,740,000 ریال 2,600,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 3,400,000 ریال
شهر کرمان، خیابان خواجو، پارک نشاط، نشاط 5
شروع قیمت 970,000 ریال
بلوار قدس، ابتدای ترمینال قدیم، هتل کرمان
شروع قیمت 1,850,000 ریال
کرمان-خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 5 هتل آپارتمان آسام