پنجشنبه, 28 دی,1396 - جمعه, 29 دی,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه بوم گردی نقشینه کویر زواره

میدان امام، سر بازار، کوچه شهید نواب، پشت مسجد سادات، خانه تاریخی ننه کوکب

نقشه هتل نقشینه کویر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

2,500,000 ریال

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

2,500,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

3,650,000 ریال

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال

5,950,000 ریال