کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6919
کلاس پرواز
W

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
نامشخص
شماره پرواز
925
کلاس پرواز
Y